There was a problem loading the comments.

PHP Error reporting

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Op ons webhosting cluster staat error reporting standaard op de veilige optie 'Off'. Hiermee voorkomen we dat uw website onbewust data lekt in geval van fouten in de code. Het is mogelijk om deze instelling aan te passen als u problemen hebt met PHP.

Om toch errors te zien van uw PHP-code, kunt u de volgende regels bovenin uw PHP-script plaatsen:

ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1); error_reporting(E_ALL);

Hierdoor verandert uw standaard  'HTTP Error 500' met een lege pagina in een pagina waar de foutmeldingen netjes naar voren komen.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles

© Tuxis B.V.