There was a problem loading the comments.

FTP toegang webruimte

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Gebruik de onderstaande gegevens in uw FTP programma (bijv. Filezilla)

Servernaam: http-upload.tuxis.nl
Poort: 22 (SFTP)
Inlognaam: Te vinden op https://admin.tuxis.nl (?)
Wachtwoord: Op te vragen via https://admin.tuxis.nl (?)
Tip voor het bewaren van wachtwoorden

Eenmaal ingelogd
Als u ingelogd bent, ziet u per website van deze gebruiker een directory. In die directory staat een 'htdocs' directory, dat is de directory die door de webserver gelezen wordt. Daar kunt u uw website naar uploaden. Voor bijvoorbeeld www.tuxis.nl zou de website geplaatst worden in de directory

~/[uwwebsitenaam]/htdocs/

De webserver zoekt standaard naar een bestand met een van de volgende namen:
  • index.html
  • index.php
  • index.htm
Indien die ontbreekt ziet u een foutmelding (forbidden)

"onbereikbare" map
U mag op hetzelfde niveau als htdocs ook zelf mappen aanmaken. Die mappen zijn voor een bezoeker nooit rechtstreeks aan te spreken via de webserver maar PHP scrips kunnen er wel bij en dus gebruiken.
Denk aan:
  • facturen
  • logfiles
  • tmp
  • mappen en gevoelige info.
Voorbeeld:
~/[uwwebsitenaam]/logs/

Als u dan in de configuratie van uw website aanpast dat logs geschreven moeten worden naar ~/[uwwebsitenaam]/logs/ staan de logfiles veilig.

Ter info

U mag ook met SSH inloggen op deze server. Dan kunt u eventueel cron-jobs configureren of uw SSH-key uploaden. Als client kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van MobaXterm of Filezilla.

Problemen met inloggen

Wanneer u verbinding maakt en het lukt niet zal uw FTP programma een foutmelding genereren. Die foutmelding klopt altijd. De vraag is dan ook, waarom wordt die foutmelding gegeven.

Kan niet verbinden met de server / Could not connect to server
Gebruikt u poort 22?
Gebruikt u de juiste servernaam? http-upload.tuxis.nl?
Kunt u de website https://www.tuxis.nl/ bezoeken? Indien niet, hebt u wel internet?

Verification failed (of iets gelijkends)
Uw inlognaam of wachtwoord klopt niet. Controleer deze
U probeert in te loggen op de verkeerde server. Het moet zijn http-upload.tuxis.nl.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles

© Tuxis B.V.