There was a problem loading the comments.

Certificaat installeren Kerio

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
U hebt een mail ontvangen dat uw certificaat gereed is. Nog geen certificaat? Bestel er dan een op https://www.tuxis.nl/ssl-certificaat/

U moet de volgende stappen doen:
 1. Login op https://admin.tuxis.nl/
 2. Klik links in het menu op SSL
 3. Klik op de naam van het certificaat dat u wilt ophalen. 
 4. Open kladblok of een andere plattetekst verwerker.
 5. Klik op de + naast Certificate
  ef1cd142198c82ffd862e5b66636606e2b59229b?t=391ae3559f59a5be6de3e57c3a02bc6a
 6. De inhoud van het certificaat wordt nu zichtbaar.
 7. Plak het certificaat (de tekst) in de tekstverwerker.
 8. Doe hetzelfe met met de inhoud bij het blok Chain en plak die inhoud onder het certificaat in de tekstverwerker.
  Dan ziet het er zo uit:
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIDOjCCAqOgAwIBAgIDPmR/MA0GCSqGSIb3DQEBBAUAMFMxCzAJBgNVBAYTAl
  MSUwIwYDVQQKExxUaGF3dGUgQ29uc3VsdGluZyAoUHR5KSBMdGQuMR0wGwYDVQ
  ..... this is a server SSL certificate ...
  ukrkDt4cgQxE6JSEprDiP+nShuh9uk4aUCKMg/g3VgEMulkROzFl6zinDg5grz
  QspOQTEYoqrc3H4Bwt8=
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIDMzCCApygAwIBAgIEMAAAATANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBxDELMAkGA1UEBh
  WkExFTATBgNVBAgTDFdlc3Rlcm4gQ2FwZTESMBAGA1UEBxMJQ2FwZSBUb3duMR
  ..... this is an intermediate SSL certificate which signed the server certificate...
  5BjLqgQRk82bFi1uoG9bNm+E6o3tiUEDywrgrVX60CjbW1+y0CdMaq7dlpszRB
  t14EmBxKYw==
  -----END CERTIFICATE-----

  U hebt nu dus een tekstverwerker open staan met daarin het certificaat en daaronder de ca certificaten.
 9. Sla het bestand op als certificaat.crt
 10. Maak een nieuw bestand met de plattetekstverwerker.
 11. Plak de inhoud van Private key erin
 12. Sla dit document op als server.key
 13. Ga in Kerio naar de certificaat pagina
 14. Klik onderaan op "certificaat importeren"
 15. Kies het .key bestand
 16. Kies bij certificaat bestand het bestand dat u opgeslagen heeft (certificaat.crt) en klik op "importeren"

Certificaat actief maken

U hebt nu een certificaat staan dat nog niet actief is. Maak het actief op de volgende wijze:
 1. Klik met rechts op het certificaat.
 2. Kies "instellen als actief"
U hoeft de server niet te herstarten. Wel even de pagina opnieuw laden.


Via een certificaat verzoek aangevraagd?

Deze manier is niet meer nodig. Wanneer u bij Tuxis een SSL certificaat besteld hoeft u zelf niets te genereren.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles

© Tuxis B.V.