There was a problem loading the comments.

VPN opzetten vanaf Ubuntu

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Een VPN (Virtual Private Network) zet je op naar een eindpunt (VPN server). Wellicht is een VPN het eenvoudigste voor te stellen als een tunnel die je maakt tussen jouw PC en het eindpunt. Alles wat door die tunnel gaat is versleuteld. Zelfs als de website die je benaderd niet versleuteld is.

Met Kerio Control is het eenvoudig een VPN op te zetten. Daarvoor gebruik je de VPN client van Kerio. Dat is software die je installeert op je PC waarmee je in een paar klikken een VPN opzet. Voorwaarde is dat je een eindpunt hebt voor je VPN. Je kunt een Kerio Control einpunt huren, bijvoorbeeld wanneer je vooral een vast IP-adres wilt hebben of veilig wilt internetten, of een server opzetten met Kerio Control in het datacenter of op uw kantoor.

Stap 1

U hebt de volgende gegevens nodig voor het opzetten van een VPN:
  • De naam van het eindpunt/VPN server
  • Uw inlognaam
  • Uw wachtwoord
Mist u een van deze gegevens? Vraag ze op bij de beheerder van de VPN server.

Stap 2

De Kerio Control VPN Client heeft de 'debconf' en 'openssl' paketten nodig. Controleer of deze geinstalleerd zijn op uw systeem.
Dat doet u door een terminal te openen en geef daar de volgende commando's op:
sudo su
Gevolgd door:
apt-get install debconf openssl

Het kan zijn dat er om uw wachtwoord gevraagd wordt.

Stap 3

Controleer of uw systeem 32 of 64 bits is met het volgende commando:
uname -i

waarbij x86_64 duid op een 64 bits systeem en i386 op een 32 bits systeem

Stap 4

De client dient gedownload en geinstalleerd te worden. Bij deze stappen wordt automatisch de configuratiewizard gestart.
Voor 32 bits Ubuntu of Debian geeft u het volgende commando:
wget http://download.kerio.com/dwn/kerio-control-vpnclient-linux.deb
gevolgd door:
dpkg -i kerio-control-vpnclient-linux.deb

Voor 64 bits Ubuntu of Debian geeft u het volgende commando:
wget http://download.kerio.com/dwn/kerio-control-vpnclient-linux-amd64.deb
Gevolgd door:
dpkg -i kerio-control-vpnclient-linux-amd64.deb

Aanpassen instellingen

Wanneer u instellingen aan wilt passen kunt u de wizard opnieuw starten door een terminalvenster te openen en de volgende commando's te geven:
sudo dpkg-reconfigure kerio-control-vpnclient

U kunt het configuratiebestand ook met de hand bewerken. Hij staat hier: /etc/kerio-kvc.conf

Na het aanpassen van het bestand met de hand moet de VPN client herladen worden. Dat doet u met het volgende commando:
sudo /etc/init.d/kerio-kvc reload

Starten of stoppen

De Kerio Control VPN client start automatisch na installatie en bij het opstarten van de PC.
U kunt hem stoppen met het volgende comando:
sudo /etc/init.d/kerio-kvc stop

U kunt hem starten met het volgende comando:
sudo /etc/init.d/kerio-kvc start

Of stoppen en opnieuw starten met het volgende comando:
sudo /etc/init.d/kerio-kvc restart

Verwijderen

Verwijderen van de software doet u met de volgende commando's:
sudo apt-get remove kerio-control-vpnclient

De configuratie blijft dan behouden. Wilt u dat niet, geef dan het volgende commando:
sudo apt-get remove --purge kerio-control-vpnclient

Log file

De Kerio Control VPN Client maakt een logfiles in de volgende map: /var/log/kerio-kvc

Daarin staan de volgende bestanden:
init.log - information on starting and stopping the daemon
error.log - information on critical errors
debug.log - more detailed status and error messages

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles

© Tuxis B.V.