There was a problem loading the comments.

Quota aanpassen gebruiker - Mailbox is vol

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
De mailserver admin ontvangt een mail met: Gebruiker gebruikt momenteel 99% van het quota.
Dan zijn er twee opties:
  1. De gebruiker ruimt mail op
  2. U laat de mailserver oude items automatisch verwijderen
  3. De gebruiker krijgt meer ruimte

1) Opruimen

Vaak erg onpraktisch voor de gebruiker. Op een gegeven moment valt er niets meer op te ruimen. Ook brengt het een risico met zich mee dat de gebruiker mail opruimt die later toch relevant bleek. En omdat de prijzen van opslag zo laag zijn, is optie 2 de meest gekozen oplossing

2) Automatisch opschonen

Kerio Connect kan oude items automatisch opruimen. Uiteraard brengt dit een risico met zich mee. Weg is weg. Maar er zijn mappen zoals de junk map en prullenbak die in aanmerking zouden kunnen komen.
Dit gaat als volgt:
  • Log in op https://[mailservernaam]/admin (u moet wel admin rechten hebben) en zoek de gebruiker op.
  • Bewerk de instellingen van die gebruiker
  • Ga naar het tabje messages en stel in welke mappen u automatisch op wil ruimen.

42955726e49323d4a6b86e49ab53675c07cca39c?t=49174ac3ec008edc685aae751f88c9ab3) Meer ruimte geven - Quota vergroten

  • Log in op https://[mailservernaam]/admin (u moet wel admin rechten hebben) en zoek de gebruiker op.
  • Bewerk de instellingen van die gebruiker
  • Ga naar het tabje quota en stel het gewenste quotum in.

a86e5d83268684b90d47d1cd41ff22c7cde2cdc7?t=1ced335ec387fbf2fa8f73403235067b

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles

© Tuxis B.V.