There was a problem loading the comments.

Tuxis EdgeWall appliance uitrollen vanuit de Marketplace

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

Met de EdgeWall appliance beveiligt u uw volledige infrastructuur. EdgeWall levert u op door onderstaande stappen te doorlopen.

EdgeWall is slechts één van de vele appliances in de Tuxis Marketplace.

1.

 • Navigeer naar uw Proxmox-omgeving.
 • Selecteer links 'TCC_Marketplace' of 'Tuxis_Marketplace'.

e9cc8eec322ca29c0ec5d30cd95bee35cfb8bd77?t=750434284df20b38f90f89c1196239ff 2.

 • Selecteer de EdgeWall backup file.
 • Klik op 'Restore'.
 • Kies welke storage de machine moet gebruiken (waarschijnlijk 'rbd_vm').
 • Selecteer het vinkje bij 'Unique'.
 • Klik op 'Restore'.

 

9e8fb85e3f795a9d868ff21514b77bcd38cf747d?t=4e1637cc69879263c187a3e32916f1db


De virtuele machine wordt nu aangemaakt met minimale systeemeisen.

3.

Zodra de virtuele machine is aangemaakt configureert u de algemene instellingen van de virtuele machine.

 • Klik naar de 'Options'-tab van de VM. Vul de hostname in die u aan de machine wilt geven.
 • Klik naar de 'Hardware'-tab van de VM, klik op 'Add' en selecteer 'CloudInit Drive'.
 • Kies de storage waarop deze image moet komen en klik op 'Create'.
 • Zet de grootte van de disk op het formaat dat u wilt hebben.
 • Configureer de netwerkkaart op de juiste bridge en het juiste vLAN.
 • Haal het vinkje bij 'Advanced' - 'Disconnect' weg.
9aafcdc26e50b3a3b96b648d5dc626255e335c70?t=d8f35397820ffcd97e0462ba43c276e6

4.

Configureer de netwerk-instellingen van de virtuele machine.

 • Klik naar de 'Cloud-Init'-tab van de VM. Selecteer 'IP Config (net0)' en klik op 'Edit'.
 • Vul de IP adressen van de server in of kies DHCP. Klik op 'OK'.
 • Klik op 'Regenerate Image'
7b8bd41de6b7ee70b769056cb6b961bf7c769909?t=ce97410ba786cfce4e15693fa05de1dc

5.

Start de virtuele machine.

6.

Neem contact met Tuxis op om de inloggegevens te ontvangen.


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles

© Tuxis B.V.