There was a problem loading the comments.

Forceer HTTPS

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Het forwarden van bezoekers kan eenvoudig.
 1. Indien afwezig, maak in uw webruimte een bestand aan met de naam .htaccess. Let op bij het controleren of het bestand bestaat dat deze onzichtbaar kan zijn. bestanden die beginnen met een punt zijn doorgaans niet zichtbaar.
 2. Zet in dat bestand de volgende regels bovenaan:
  #rewrite to https
  Options +FollowSymLinks
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{ENV:HTTPS} !=on
  RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
    
 3. Let op dat dingen er niet dubbel in komen te staan zoals
  RewriteEngine On
  en
  Options +FollowSymLinks
 4. Sla het bestand op
Wanneer u nu uw website bezoekt via http:// wordt u doorgezet naar https://. Tevens wordt meegegeven dat uw pagina altijd op https:// te vinden is door de 301 Moved Permanently die meegegeven wordt.

Uw site verder beveiligen? Lees dan dit artikel:
https://support.tuxis.nl/nl/knowledgebase/article/internet-nl-verbeteringen-doorvoeren

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles

© Tuxis B.V.