There was a problem loading the comments.

Kerio Connect Webclient laat geen afbeeldingen zien

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
De Developer Tools in de webbrowser kunnen de volgende fout weergeven:
Referrer Policy: strict-origin-when-cross-origin

Dit is op te lossen door de confiratie aan te passen van de Kerio Connect server.

 • Stop de Kerio Connect-service.
 • Navigeer naar de installatiemap. De standaardpaden voor verschillende besturingssystemen worden hieronder vermeld:
  • Windows: C:\Program Files\Kerio\MailServer.
  • Mac: /usr/local/kerio/mailserver.
  • Linux: /opt/kerio/mailserver.
 • Bewerk het bestand mailserver.cfg om de volgende variabele te wijzigen:
  • <variable name="AppendHeaderContentSecurityPolicy">default-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' *.kerio.com wss: ws: https: http:; img-src 'self' data:;</variable>
   in
   <variable name="AppendHeaderContentSecurityPolicy">default-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' *.kerio.com; img-src * http: https: data:;</variable>.
 • Start de Kerio Connect-service.

LET OP!
Deze wijziging zorgt er dus voor dat afbeeldingen in een mail opgehaald kunnen worden vanaf het internet.

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles

© Tuxis B.V.