Er was een probleem met het laden van de reacties.

Vergroten disk Debian

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Bekijken van artikel

  Print
--- Belangrijk! Voordat u begint hebt u een back-up! ---

Staat er in de rootmap van uw server de file partme, dan kunt u die gebruiken om de disk groter te maken maar alleen als de indeling standaard is zoals onderstaand:
(parted) unit s
(parted) print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 22.0GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start  End    Size    Type   File system Flags
 1   2048s  499711s  497664s  primary  ext2     boot
 2   501758s 42991615s 42489858s extended
 5   501760s 42991615s 42489856s logical        lvm
Het gebruik van parted:
Zonder rebooten:
 1. ./partme pertitiond > Die geeft aan dat je moet rebooten, maar dat hoeft niet.
 2. ./partme resizefs
 3. partprobe
Wanneer je nu lsblk als commando geeft zie je dat de 5e paritie groter is.

Handmatig groter maken:

Als eerste log je in op je TCC console en vergroot je de disk bij de VPS.
Daarna log je in als root op de VPS..
De onderstaande stappen zijn de meest voorkomende als je een standaard installatie hebt gedaan.
Ieder systeem is anders dus het is geen "kant-en-klare" oplossing. Je voert dit uit op eigen risico!

Informatie verzamelen

Geef het commando lsblk
Het resultaat kan lijken op het onderstaande. De gegevens die we hier uit nodig hebben is de naam van de volume group op sda5. In dit geval debian--vg-rootNAME         MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0  0 20.5G 0 disk
├─sda1         8:1  0 243M 0 part /boot
└─sda5         8:5  0 20.3G 0 part
 ├─debian--vg-root  254:0  0 19.3G 0 lvm /
 └─debian--vg-swap_1 254:1  0 460M 0 lvm [SWAP]
We zien dat er 1 disk in zit met 2 partities te weten "sda1" en sda5". We kunnen alleen de laatste partitie groter maken.
Om te weten welke dat is geef je het commando parted /dev/sda
Het resultaat lijkt op het onderstaande.
GNU Parted 3.2
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)
Geef het commando unit s gevolgd door print. Dan zie je iets zoals het onderstaande. Daar zie het volgende:
Nummer 1 is de eerste pertitie en kan niet groter gemaakt kan worden.
Nummer 2 is ook niet de laatste maar die moeten we groter maken omdat daar nummer 5 in zit. Die partitie begint bij 501758 in dit geval.
Nummer 5 is de laatste partitie. Die kunnen we dus groter maken. Die partitie begint bij 501760 in dit geval.

(parted) unit s
(parted) print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 22.0GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start  End    Size    Type   File system Flags
 1   2048s  499711s  497664s  primary  ext2     boot
 2   501758s 42991615s 42489858s extended
 5   501760s 42991615s 42489856s logical        lvm

Daadwerkelijk vergroten

Belangrijk is dat je de volgende stappen uitvoert zonder tussentijds te rebooten.
We gaan eerst de logical partitie (5) verwijderen
parted -s /dev/sda rm 5
Daarna de extende partitie (2) verwijderen waar de logical in zit
parted -s /dev/sda rm 2
Daarna gaan we de extended partitie (2) opnieuw aanmaken en de maximale grootte geven. Die partitie begon bij 501758
parted -s /dev/sda mkpart extended 501758s 100%
Daarna gaan we de logal partitie (5) opnieuw aanmaken. Die begon bij 501760.
parted -s /dev/sda mkpart logical 501760s 100%
De instellingen van de partitie moeten weer worden zoals ze waren.
LVM stond aan voor de logical partitie. Die zetten we dus weer aan.
parted -s /dev/sda set 5 lvm on
Bij flags stond niet dat lba aan stond. Die moeten we ook uitzetten voor beide partities.
parted -s /dev/sda set 2 lba off
parted -s /dev/sda set 5 lba off
Hierna kun je rebooten om de nieuwe partitietabellen weer in te lezen of het commando partprobe geven.

In het geval van LVM

Wanneer je LVM gebruikt moet je het volgende nog doen voor sda5 zoals gebruikt in dit voorbeeld.
Geef het volgende commando:
pvresize /dev/sda5

gevolgd door
lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/debian--vg-root

In het geval van EXT2, 3 of 4

Gebruik je EXT2, EXT3 of EXT4 dan moet je het volgende doen waarbij je debian--vg-root vervangt voor de naam die je eerder opgehaald hebt.
resize2fs /dev/mapper/debian--vg-root

Deel via
Vond u dit artikel zinvol?  

Verwante artikelen

© Tuxis B.V.